Medzigeneračný prechod ako životná obchodná transakcia

Podnikateľské prostredie je v súčasnosti svedkom unikátnej situácie – nachádzame sa v období, ktoré je pre rodinné podniky a podnikateľské rody nové. Je tridsať rokov po revolúcii a vtedajší podnikateľskí pionieri dnes plánujú odchod do dôchodku a zvažujú, akým spôsobom svoj podnikateľský úspech, postavený na rokoch driny a odriekania, posunú na druhú generáciu.

A tu začína najväčší obchod ich života. Je to obchod, na ktorý je potrebné sa pripraviť, detailne ho naplánovať a precízne realizovať. Odmenou je možnosť zachovania harmónie v rodine na ďalšie dekády. Budúca rodinná harmónia predpokladá funkčný rodinný majetok.

Každá rodina a každý rodinný majetok je iný. To sú predpoklady, ktoré z medzigeneračného prechodu každej rodiny robia unikátny projekt. Projekt, ktorý vyniká vo svojej komplexnosti, pretože obsahuje jednak organizačné a ekonomické poradenstvo, ako aj daňové a účtovné plánovanie a právne poradenstvo. Projekt, ktorý ma dve základné úrovne – majetkovú a rodinnú.

Príprava majetku na medzigeneračný prechod pozostáva predovšetkým v jeho konsolidácii a transformácii. Je potrebné pripraviť majetok, ktorý bol dlhodobo budovaný a veľmi často ovládaný výlučne jeho zakladateľom, na presun do budúcnosti, kedy vlastníkov a beneficientov bude viac. Zvládnutie prechodu z individuálneho na kolektívne (rodinné) vlastníctvo je zásadná výzva medzigeneračného prechodu.

Sme svedkami toho, že približne 70% rodín, ktorých sa táto téma týka, prechod majetku nezvládne. Hoci „ekosystém“ každej rodiny je unikátny, kľúčové dôvody, prečo transfer zlyhal, sú naprieč spektrom rodinných podnikov takmer identické.

Rodičia zakladatelia si musia uvedomiť, že rozhodnutia, ktoré doteraz robili sami, budú robené na úrovni ich detí a neskôr vnukov. Ich úlohou je vytvorenie vhodného prostredia pre prijímanie takýchto rozhodnutí na úrovni rodiny – rodinnej rady.

Rovnako si musia uvedomiť, že príchod druhej a budúcich generácii značne decentralizuje kompetencie pri správe majetku. Veľmi často sme svedkami, keď rodičia či už vedome alebo podvedome „chránia“ svoje deti pred zodpovednosťou za správu majetku a všetky rozhodnutia realizujú sami.

 

Príchodom druhej generácie nevyhnutne dôjde k decentralizácii riadenia, jedným z dôvodov je vyšší počet rodinných príslušníkov, ktorí môžu byť zapojení ale aj podstatná možnosť a sloboda voľby povolania, ktorú im rodinný majetok dáva.

Jedno je viac ako isté – druhá a budúce generácie budú majetok spravovať inak ako rodičia

SUBIN & Partners Family Office zastrešuje nastavenia tejto transformácie. Jej realizácia je výsledkom diskusie s rodičmi spoločne s druhou generáciou. Nevyhnutným predpokladom pre úspešnú transformáciu je poznanie očakávaní, ktoré ma prvá generácia, rovnako aj poznanie očakávaní, ktoré má druhá generácia.

Našou úlohou je ponúkať inšpirácie a viesť obe strany a až na konci pripraviť návrh riešenia budúcej organizácie rodiny a rodinného majetku.

Proces realizácie

Každá rodina je odlišná, každé rodinné podnikanie má svoje špecifiká, pravidlá a predpoklady. Rovnako sú odlišné špecifiká v rámci očakávaní, ktoré od budúcnosti majú. Táto rôznorodosť následne spôsobuje, že každý postup je unikátny, každé riešenie je špecifické. Neprinášame riešenia na stôl predtým, ako sa navzájom spoznáme.

Nástrojom spoznania je spoločná komunikácia v podobe série stretnutí s definovanými témami a výstupmi. Diskusia slúži aj na predstavenie možností a rizík, ktoré pred rodinou stoja. Rovnako chceme ponúknuť inšpiráciu a skúsenosti z projektov, ktoré sme realizovali.

V prvom kroku spoznávame rodinu, jej majetok a očakávania. Diskutujeme o tom, čo dnes funguje, aké sú vzťahy vo vnútri rodiny, prepojenie rodiny na majetok, dopady majetku na rodinu a podobne. Hovoríme o štruktúre rodiny dnes a v budúcnosti.

Následne prechádzame k majetku, diskutujeme o celkovej kondícii podnikania, forme jeho riadenia, čerpania benefitov. Diskutujeme o možných rizikách ako aj príležitostiach v rámci transformácie toto podnikanie upraviť.

Na záver sa tieto dve zložky prepojíme a výsledkom je spoločné memorandum, ktoré popisuje popis transformácie tak podnikania ako aj nastavenia prvého a budúcich foriem medzigeneračného prechodu. Je výsledkom spoločnej koordinovanej komunikácie a spolupráce daňových poradcov, účtovníkov, znalcov a advokátov.

Memorandum bod po bode definuje priebeh transformácie, rovnako tak budúce nastavenie vzťahov a kompetencií v rodine. Je priamym podkladom pre nasledovnú implementáciu.

V prípade, ak je vyššie uvedená téma pre Vás zaujímavou, prosím neváhajte nás kontaktovať.

Prečítajte si ďaľšie články

12. decembra 2021

Najväčší majetkový presun od „víťazného“ februára?

Prečítať viac

4. mája 2022

Ako odovzdať rokmi budovaný majetok potomkom?

Prečítať viac

19. mája 2022

Fórum „Rodinný biznis 2022“

Prečítať viac