Oceňovanie firiem a nehnuteľností

V rámci našich diskusií na tému rodinného podnikania sme sa tentoraz vydali do Prahy s cieľom prediskutovať problematiku ocenenia firiem a nehnuteľnosti. Naše pozvanie prijali zástupcovia jednej z najväčších znaleckých kancelárii v ČR – Rudolf Hajek a Jiří Skotnica z RSM ČR&SK. Michal Šubín s nimi diskutoval o problematike ocenenia oboch segmentov, dopade covidu na ceny firiem a nehnuteľností, o východiskách, z ktorých znalci vychádzajú pri určení hodnoty, ako aj o tom, či je dobré, ak vlastník vie, čo má čakať.

Vypočujte si aj ostatné podcasty

12. decembra 2021

Proces nástupníctva v MEDEKO CAST

Prečítať viac

12. decembra 2021

Proces nástupníctva v rodinných firmách

Prečítať viac

20. decembra 2021

Štruktúra a výhody rodinného holdingu

Prečítať viac

9. novembra 2022

Vzťahy, talent a ego v podnikateľských rodinách

Prečítať viac

9. novembra 2022

Rodinné podnikanie v agende Združenia podnikateľov Slovenska

Prečítať viac

9. novembra 2022

Nástupníctvo a druhý život zakladateľa v MINIT SLOVAKIA

Prečítať viac

9. novembra 2022

Nástupníctvo v zubnej klinike PETRAMED

Prečítať viac

9. novembra 2022

Filantropia v rodinných firmách

Prečítať viac

6. marca 2023

Zmena ako predpoklad rozvoja alebo Ne-rodinný podnik s inšpiratívnym príbehom

Prečítať viac

3. júla 2023

Kam by mali investovať majitelia rodinných firiem?

Prečítať viac