InspiRoom – II. generácia pokračuje v rodinných hodnotách

Našim klientom už mnoho rokov pomáhame pripraviť a realizovať procesy vzťahujúce sa k majetkovému prechodu. Sprevádzame ich nielen jednotlivými krokmi k efektívnej správe, budovaniu a rozvoju ich majetku, ale aj pri plánovaní jeho presunu na nasledujúce generácie.

Tento proces si, prirodzene, vyžaduje aktívnu participáciu oboch generácií – zakladateľskej i nástupníckej. A hoci príbeh každej z rodín je unikátny, sme presvedčení, že každá z nich môže byť do istej miery inšpiráciou pre iných. Preto sme sa rozhodli na pravidelnej báze organizovať spoločné stretnutia prvej i druhej generácie rodín v našom portfóliu, aby sa neformálnom prostredí mohli podeliť o svoje skúsenosti s procesom transferu a snáď sa aj vzájomne inšpirovať.

Na prvom zo série rodinných stretnutí sa v tomto duchu predstavila rodina Gašperovcov – zakladateľov firmy Fires z Batizoviec, ktorá bola zároveň naším pozorným a milým hostiteľom. Miroslava Rákociová a Slavomíra Raškovič, ktoré reprezentujú druhú generáciu rodiny, priblížili svoju osobnú skúsenosť s priebehom nástupníckeho procesu. Svojím vstupom prispel aj pán Ernest Haris, zakladateľ spoločnosti Orgeco, ktorý priblížil tému strategického plánovania a rozvoja rodinnej firmy.

Odborné témy zastrešili Michal Šubín a tiež Mario FondatiFONDATI & PRTNERS a Martin Mičák z Advokátskej kancelárie MCL.

Toto stretnutie nás utvrdilo v tom, že pokračovať v týchto aktiviách má zmysel a preto dávame do pozornosti termíny na rok 2023: 16.-17. február, 20,-21. apríl, 21.-22. september a 23.-24. november

O podrobnostiach a programe budeme postupne informovať na webe, LinkedIn a prostredníctvom newslettra.

#majetkovytransfer

#druhageneracia

#rodinnepodnikanie

#inspiroom

Prečítajte si ďaľšie články

12. decembra 2021

Najväčší majetkový presun od „víťazného“ februára?

Prečítať viac

4. mája 2022

Ako odovzdať rokmi budovaný majetok potomkom?

Prečítať viac

19. mája 2022

Fórum „Rodinný biznis 2022“

Prečítať viac