Náš tím sa rozrastá – JUDr. Ingrid Repková

Nedávno sme medzi nami privítali novú kolegyňu, právnu expertku, JUDr. Ingrid Repkovú.

Ingrid sa v rámci svojej dlhoročnej praxe zameriava na súkromné právo so špecializáciou na právo rodinné a taktiež na s tým súvisiacu oblasť obchodno-záväzkových vzťahov. Teší nás, že príchodom Ingrid rozširujeme o ďalšiu oblasť portfólio služieb, ktoré svojim klientom poskytujeme.

Viac o Ingrid Repkovej nájdete tu.