Ingrid Repková

Právna expertka

Ingrid pôsobí v advokácii od roku 1997, od roku 2000 ako samostatný advokát. Svoju viac ako 20 ročnú advokátsku prax orientuje na súkromné právo, s výrazným príklonom k oblasti rodinného práva a s tým súvisiace riešenie právnych problémov v oblasti obchodno-záväzkových vzťahov.
Pri poskytovaní právnych služieb a riešení rodinných vzťahov uplatňuje právne aspekty takmer zo všetkých oblastí práva s cieľom čo najoptimálnejšieho riešenia nastoleného problému.