Tomáš Lipový

Portfólio manažér

Tomáš je od roku 2013 hlavným portfólio manažérom Privátneho bankovníctva Komerčnej banky a členom SGPB Portfolio Management Services Management Committee. Jeho špecializáciou je globálna alokácia aktív a riadenie konzervatívnych a vyvážených portfólií. Problematikou Privátneho portfólio manažmentu sa v rámci skupiny KB zaoberá od roku 2000, kde obhospodaroval tak privátne klientske portfóliá ako aj portfóliá inštitucionálnych klientov a podielových fondov. Pred nástupom do KB pôsobil ako portfólio manažér podielových fondov investičnej spoločnosti Živnostenskej banky. Ním riadené fondy Sporokonto a KB Dluhopisový boli vyhlásené za najlepšie fondy v Českej republike.