Michal Šubín

Managing partner

Michal Šubín je odborníkom, dlhodobo sa venujúcim aspektom rodinného podnikania, jeho medzigeneračného presunu a problematike jeho komplexnej správy.
V období 2005 – 2014 ako Riaditeľ odboru privátneho bankovníctva v Privatbanka a.s. zodpovedal za vybudovanie segmentu privátneho bankovníctva, tímu privátnych bankárov a celkovej filozofie správy majetku. Od 2014 do 2021 pôsobil ako Head of Family Office spoločnosti RSM CZ a SK a ako jeden z prvých sa na Slovensku začal aktívne rozvíjať problematiku medzigeneračného transferu a transformácie podnikania. Od roku 2021 ako Managing Partner SUBIN&PARTNERS zastrešuje komplexné konzultačné činnosti v segmente rodinného podnikania a rodinného majetku.