Martin Burda

Investičný expert

Martin strávil celú svoju takmer dvadsaťročnú doterajšiu kariéru v oblasti správy aktív. Pred založením Sirius Investments SICAV pôsobil na pozícii investičného riaditeľa ING Investment Management (C.R.) a generálneho riaditeľa Investiční společnosti České spořitelny – najväčšej českej investičnej spoločnosti s celkovými aktívy v správe v objeme 150 miliárd korún. Martin sa okrem iného aktívne podieľal na založení špeciálnych fondov nehnuteľností v rámci skupiny České spořitelny, rovnako ako na založení Českého fondu půdy – prvého investičného inštrumentu svojho druhu na českom trhu.