Mario Fondati

Management Consultant

Mario je spoluzakladateľom a partnerom spoločnosti FONDATI & PARTNERS. Má viac ako pätnásť rokov prax v manažérskom poradenstve a za sebou desiatky projektov v oblasti plánovania a realizácie generačnej výmeny v rodinných firmách. Pomáha majiteľom zefektívniť riadenie firiem pri zachovaní rodinných hodnôt a autentickej firemnej kultúry a nastaviť vzťahy v trojuholníku vlastníci – rodina – manažment. Realizuje dlhodobé rozvojové programy pre nastupujúcu generáciu vlastníkov a interný manažment a pomáha s obsadzovaním kľúčových manažérskych pozícií v rôznych sektoroch v lokálnom i medzinárodnom prostredí. Tému rodinného podnikania dlhodobo podporuje aj písaním odborných článkov, organizáciou seminárov, prednáškovou činnosťou a prepájaním podnikateľských subjektov.