Kristýna Zavadilová

Právna expertka

V rámci svojej praxe sa Kristýna špecializuje najmä na súkromnoprávnu agendu, kde rieši predovšetkým reštrukturalizácie podnikania, vrátane korporátnych, pracovno-právnych a ďalších súvislostí. Kristýna má bohaté praktické skúsenosti s medzigeneračnými prechodmi majetku, a to od okamihu štruktúrovania vhodného nastavenia pre potreby konkrétneho klienta, cez realizáciu zvoleného riešenia, až po riešenie otázok súvisiacich s jeho následným fungovaním.
V rámci riešenia jednotlivých rodinných situácií pomáhala nastaviť holdingové štruktúry, zakladala zverenské aj nadačné fondy a zabezpečovala emisie preferenčných akcií.