Jean François Cats

Family consultant

Jean-François Cats má viac ako 30 ročnú prax v účtovníctve a audite, vrátane dlhoročných skúseností s jednej z hlavných audítorských firiem, tiež je expertom aj v oceňovaní, due diligence, a rozhodovacích riadeniach.
Je čestným prezidentom belgického inštitútu registrovaných audítorov, čestným regentom Národnej banky Belgicka a členom dozornej rady FSMA. Je dlhoročným poradcom najvýznamnejších belgických podnikateľských rodín.
V minulosti bol aj podpredsedom etického výboru medzinárodnej federácie účtovníkov (IFAC) či členom auditorského výboru Národnej banky Belgicka. Je to tiež zakladateľ a čestný predseda RSM Belgium.