Nový článok: Vedenie rodinného podniku a nástupníctvo

Jednou zo špecifických tém, ktoré sú častou súčasťou diskusií s našimi klientmi je plánovanie nástupníctva a postupné odovzdávanie rodinnej firmy nasledujúcej generácii.

Prečo je potrebné sa nástupníctvu venovať, kedy túto tému otvoriť a aký prístup jej riešeniu zvoliť, sme načrtli v článku Vedenie rodinného podniku a nástupníctvo, ktorý nájdete v sekcii Blog.