Event: Stretnutie generácií vo Viedni

Napriek vysokému dátumu a ročnému obdobiu sa nechystáme uložiť na zimný spánok. Naopak, v spolupráci s rakúskou Bank Gutmann organizujeme 23. novembra 2023 stretnutie pre našich klientov a priaznivcov vo Viedni.

Tentoraz sme sa v rámci tematického zamerania rozhodli skombinovať aktuálne skúsenosti spojené s prechodom z prvej na druhú a budúce generácie s ukážkou praktických skúseností predstaviteľa štvrtej generácie rakúskej podnikateľskej rodiny.

V úvodnej časti budeme diskutovať s Jánom Lešom, zakladateľom spoločnosti K O F T, s.r.o., ktorá v minulom roku oslávila 30 rokov existencie. S rodinou Lešovcov spolupracujeme od roku 2018, spoločne sme prešli kompletnou transformáciou, založením zverenského fondu, rodinného holdingu až po prevzatie riadenia rodinného podniku druhou generáciou rodiny.

V našom rozhovore chceme predstaviť pohľad rodiča, jeho prvotné motivácie a ciele spojené s odovzdaním vlastníckych a manažérskych práv, známe ako aj neznáme riziká, postupné zapojenie synov do diskusie, spoločnú formuláciu princípov medzigenerančného prechodu a riadenia, až po zapojenie životných partneriek do rodinného podnikania a jeho štruktúr.

Druhá časť programu nadviaže na úvodnú diskusiu a doplní pohľad na medzigeneračný transfer o skúsenosť člena štvrtej generácie s adaptáciou na zmeny a s riešením kríz v histórii podnikateľskej rodiny.

Počuli ste už o lieku GLP-1 a jeho schopnostiach? Aké investičné možnosti v sebe skrýva prevratná „tabletka na chudnutie”? V ďalšej časti stretnutia nám informácie a inšpiráciu prinesie pán Christoph Olbrich, partner Gutmann Bank a fondový manažér.

Ťažké témy sa pokúsime vyvážiť príjemnou bodkou za stretnutím a na záver programu vás pozývame na ochutnávku vína rodinného vinárstva Umathum.

Veríme, že sme program pripravili tak, aby bol pre vás zaujimavý.  Registrovať sa môžete prostredníctvom e-mailu na tatiana.veberova@subinpartners.sk. Radi vás uvidíme.